مدرسه راهنمایی نمونه پسرآمل سال جهاد اقتصادي گرامي باد

انتخابات انجمن اولیا ومربیان

                                               باسمه تعالی

                                                                                      وزارت آموزش وپرورش

                                                                                  سازمان  آموزش وپرورش استان مازندران                            تاریخ: 7/7/1389

                                                                               اداره آموزش وپرورش شهرستان آمل                                شماره:        509    

                                                                          سال همت مضاعف،کارمضاعف گرامی باد           پیوست:           صلوات

هرکه خیر خود از خدا خواهد سرگردان نماند و آنکه مشورت کند پشیمان نباشد.          حضرت علی(علیه السلام)

تعداد آرا اخذشده روز14/7/1389 انتخابات انجمن اولیاو مربیان مدرسه راهنمایی نمونه دولتی احمدی لاریجانی آمل

درتاریخ 15/7/1389 صندوق آرابا هماهنگی رئیس سنی جلسه و حضور عوامل اجرایی توسط معاونت پرورشی و فناوری گشایش و شمارش گردید/ که نتیجه آرا جهت اطلاع اولیاء محترم اعلام می گردد.

کل آرا:               179    برگ  

آرای سفید:      3برگ

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آرا

1

عبدا...   ضیایی

135   

اصلی

10

اسماعیل آقاجانپور

59

2

قربان

محمدقلی تبار

101      

اصلی

11

نور علی شعبانی

51

3

حبیبی

100     

اصلی

12

منوچردرویش

47 

4

خانم رحمانی

97

اصلی

13

محمدحسین فلاح نژاد

36

5

عزیز کریمی

91

علی البدل

14

آقای توکلی

35

6

حسین اسحاقی

76

علی البدل

15

ادریس سبزیکار

18

 7

شعبان علی زاده

 71

علی البدل

16

محمدهاشم

خطیبی

16

 8

ماشاا...میرزایی

68

17

حسینی

1

9

صمد مقصودی

64

18